OPŁATA ZA OBIADY

NA MIESIĄC CZERWIEC 2024 r.

Szkoła Branżowa

  99,00

 (11 dni x 9,00zł – 04, 05,07 BRAK OBIADÓW, OBIADY WYDAWANE DO 20.06 WŁĄCZNIE

 

Przysposobienie

  108,00

(12 dni x 9,00zł – 05,07 BRAK OBIADÓW, OBIADY WYDAWANE DO 20.06 WŁĄCZNIE)             

  PRZELEW NA INDYWIDUALNY RACHUNEK BANKOWY NALEŻY DOKONAĆ                   

OD  03.06.24 r. DO 10.06.24 r

pliki do pobrania