NFORMACJE DLA KANDYDATA

Wymagane jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną. Nauka trwa 3 lata (istnieje możliwość wydłużenia etapu). Na legitymacji i świadectwie nie pojawia się słowo „specjalna”. Uczeń nie wybiera konkretnego zawodu, uczy się różnych czynności pracy na warsztatach szkolnych i praktykach zewnętrznych w różnych instytucjach Gdańska.

 

PRZEDMIOTY NAUCZANIA

 • Funkcjonowanie Osobiste i Społeczne
 • Przysposobienie do Pracy
 • Zajęcia kształtujące kreatywność
 • Zajęcia rozwijające komunikowanie się
 • Wychowanie fizyczne
 • Religia / Etyka
 • Rewalidacja

 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPŁECZNE - ZAJĘCIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Funkcjonowanie Osobiste i Społeczne to przedmiot na którym młodzież utrwala
i zdobywa wiedzę z zakresu różnych dziedzin: historii, matematyki, wiedzy
o społeczeństwie. Uczy się samodzielności, podejmowania decyzji, życia
w społeczeństwie na miarę swoich możliwości. Nauczyciele chcąc zwiększyć atrakcyjność zajęć i ułatwić proces przyswajania nowej wiedzy i umiejętności stosują nowoczesne narzędzia edukacyjne (tablety, edumatrix, LEGO WeDo) i organizują zajęcia w terenie.

 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY

Zajęcia dostosowane są do możliwości i potrzeb grupy. Odbywają się na terenie szkoły w pracowniach lub jako praktyki zewnętrzne, w zakładach pracy. W tym zakresie współpracujemy z Pocztą Polską, E.Leclerc, Auchan, Piotrem i Pawłem, Schroniskiem Młodzieżowym, Biblioteką bez Barier, Hostelem PrzyMorze, Caritasem, Domem Pojednania i Spotkań im. św. M.Kolbego. Podczas zajęć młodzież zdobywa i doskonali różne czynności pracy. Oto główne z nich:

 

PRACE GASTRONOMICZNO - HOTELARSKIE

Młodzież przygotowuje się do codziennego funkcjonowania w społeczeństwie.  Nabywa i doskonali umiejętności niezbędne w zakresie sporządzania i wydawania posiłków, prania, prasowania i utrzymania porządku w pomieszczeniach mieszkalnych i sanitarnych. Uczy się obsługiwać różne urządzenia stosowane
w gospodarstwie domowym. Zdobywa wiedzę na temat zdrowego trybu życia. Uczestniczy w praktykach w instytucjach świadczących usługi gastronomiczne lub hotelowe.

 

 

PRACE W SKLEPIE, NA POCZCIE, W BIBLIOTECE

W zależności od możliwości indywidualnych uczniów, młodzież uczestniczy
w praktykach w hipermarkecie Auchan, E.Leclerc, Piotr i Paweł. Wykonują tam zadania praktyczne tj. metkowanie, segregowanie i układanie towaru. Kolejnym miejscem praktyk jest Urząd Pocztowy – tam młodzież wykonuje proste czynności biurowe, pieczętuje awiza, segregujedokumenty.

 

PRACE Z RĘKODZIEŁA, PRACE OGRODNICZE, PRACOWNIA KRAWIECKA

Na warsztatach szkolnych młodzież wykonuje przedmioty dekoracyjne stosując bardzo różnorodne nowoczesne techniki takie jak decupage, scrapbooking, quilling, filcowanie, makrama. Na tych zajęciach tworzone są przedmioty codziennego użytku (szkatułki, torby, bryloczki, wazony). Młodzież ma możliwość kształtowania i rozwijania swojej kreatywności. Na zajęciach z ogrodnictwa uczniowie nabywają podstawowe umiejętności z zakresu uprawiania roślin i pielęgnacji terenów zielonych.

   Podczas zajęć w pracowni krawiecko- dziewiarskiej kształtuje się i utrwala następujące umiejętności:

 • posługiwanie się przyborami krawieckimi (igła, nożyczki, naparstek, centymetr krawiecki),
 • szycia ręcznego (ściegami krawieckimi i ozdobnymi), 
 • szycia maszynowego (elementy szycia i krojenie,obsługa maszyny), 
 • wyszywanie i haftowanie (od ściegów najprostszych do najtrudniejszych), 
 • dzianie na drutach (prawy, lewy, ryż, ściągacz),
 • zasady kompozycji w aplikacjach (dobór koloru i faktury tkaniny), 
 • robótek szydełkowych, prucia i zwijania wełny,
 • wykonywanie kartek świątecznych (z wykorzystaniem technik krawieckich)
 • decoupage- zdobienie techniką serwetkową ramek, naczyń (przedmioty ceramiczne, szklane, drewniane oraz tkaniny)
 • wykonywanie przedmiotów użyteczności codziennej: fartuszki,rękawice kuchenne, poduszki.

 

 

SZKOŁA OFERUJE

Naukę dostosowaną do możliwości indywidualnych ucznia, specjalistyczną pomoc, zajęcia rewalidacyjne, logopedię, rehabilitację, terapię biofeedback, metodę Tomatisa, udział w projektach, wymianie polsko-niemieckiej, zielone szkoły, lekcje muzealne, obozy sportowe, wycieczki krajowe i zagraniczne (coroczne wyjazdy do Warszawy i Rzymu), szkolenia z udzielania pomocy przedmedycznej, uczestnictwo w Klubie Kibica Osób Niepełnosprawnych, bogatą ofertę zajęć dodatkowych, obiady dla chętnych, stypendia.