WAŻNE INFORMACJE

WARUNKIEM KORZYSTANIA Z OBIADÓW JEST

PODPISANIE UMOWY O KORZYSTANIE Z POSIŁKÓW W STOŁÓWCE.

Umowa dostępna jest na stronie internetowej szkoły w zakładkach

OBIADY-INFORMACJI OGÓLNE lub w placówce.

 

PROSZĘ O CZYTELNE UZUPEŁNIENIE UMOWY DRUKOWANYMI LITERAMI.

 

Dzienna stawka żywieniowa w roku szkolnym 2023/2024 r. wynosi: 9,00 zł  

 Obiady rozpoczną się po odbiorach z Sanepidu.


Opłaty za wyżywienie należy uiścić najpóźniej do 10-tego dnia każdego miesiąca.

Wyjątkiem jest miesiąc październik -  opłatę należy uiścić do 25.10.2023 r.

Wpłaty za wyżywienie należy dokonać na indywidualne konto bankowe przypisane do dziecka.

W przypadku rodzeństwa proszę pamiętać, że każde dziecko ma inny numer konta.

 

NUMER KONTA BANKOWEGO ZOSTANIE PRZESŁANY PRZEZ INTENDENTA

PO WPROWADZENIU UMOWY DO SYSTEMU, NA PODANY W UMOWIE ADRES E-MAIL.


Zastrzegamy sobie prawo zmiany jadłospisu w przypadku zaistnienia niezależnych przyczyn.


Odwołanie korzystania z posiłku należy zgłaszać najpóźniej do godz. 13:00
dnia poprzedzającego nieobecność dziecka drogą elektroniczną na adres: 

a.maciejczyk@zss2.edu.gdansk.pl lub telefonicznie 58 558 – 44 - 03

 

W przypadku zgłoszenia nieobecności należność za odwołane obiady

zostaje zarachowana na poczet wpłat na miesiąc następny.

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę, dany miesiąc

Przed wykonaniem przelewu należy wcześniej przekazać podpisaną umowę. 

 

Rezygnacja z korzystania z obiadów wymaga formy pisemnej. Załącznik jest do pobrania na stronie internetowej szkoły.

Rezygnację należy złożyć na adres e-mail: a.maciejczyk@zss2.edu.gdansk.pl 

do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje rezygnacja z obiadów.
Brak uiszczenia opłaty za obiady nie jest równoznaczny ze złożeniem rezygnacji z korzystania z obiadów.

 

Uczniowie, którzy odbywają praktyki poza budynkiem szkoły, w te dni nie spożywają obiadów,

co za tym idzie – nie jest im naliczana za to opłata.

 

Informacje na temat alergenów zawartych w posiłkach dostępne są u intendenta Szkoły.