INFORMACJE DLA KANDYDATA

Na wszystkich kierunkach wymagane jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Nauka trwa 3 lata (istnieje możliwość wydłużenia o rok). W trzeciej klasie uczeń obowiązkowo przystępuje do egzaminu zawodowego. Na legitymacji, świadectwie i dyplomie zawodowym nie pojawia się słowo „specjalna”. W trakcie nauki młodzież może skorzystać z płatnego stażu zawodowego, warsztatów branżowych, brać udział w konkursach zawodowych oraz poznawać warunki nauki i pracy w Niemczech w ramach Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży.

 

 

PRACOWNIK POMOCNICZY GASTRONOMII 941203

HGT.04 – WYKONYWANIE PRAC POMOCNICZYCH W OBIEKTACH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI GASTRONOMICZNE

Zajęcia praktyczne w pierwszym roku nauki odbywają się w warsztatach szkolnych,
w kolejnych latach w różnych miejscach świadczących usługi gastronomiczne. Miejsce praktyk dostosowane jest do możliwości ucznia. W zakresie realizacji praktyk współpracujemy
z Restauracją Kubicki, Restauracją AmberSide, Restauracją Hotelu Gdańsk, Restauracją Hotelu Gdańsk Marina, Barem Bistro Dalba, Bursą Gdańską. Są to popularne, renomowane miejsca
z tradycją na mapie kulinarnej Gdańska.

 

 

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ 911205

HGT.05 – WYKONYWANIE PRAC POMOCNICZYCH W OBIEKTACH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE

Zajęcia praktyczne od pierwszej klasy odbywają się pod opieką nauczyciela w gdańskich hotelach: Gdańsk, Novotel Gdańsk Centrum, Novotel Gdańsk Marina, Hilton, Mercure Gdańsk Posejdon. Uczniowie podczas zajęć doskonalą umiejętności niezbędne w pracy w zakresie działu służby pięter, działu technicznego i pielęgnacji terenów zielonych.

 

 

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH 732305

PGF.03 – REALIZACJA PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Zajęcia praktyczne odbywają się pod opieką nauczyciela - mistrza na warsztatach szkolnych. Młodzież świadczy usługi introligatorskie dla mieszkańców i instytucji Gdańska. Wykonuje oprawy książek, prac dyplomowych, dzienników urzędowych, teczki okolicznościowe i różnorodną galanterię introligatorską (pudełka, szkatułki, futerały, itp.). W pracy wykorzystuje różne techniki zdobnicze jak decupage i scrapbooking.

 

 

OGRODNIK 611303

OGR.02 – ZAKŁADANIE I PROWADZENIE UPRAW OGRODNICZYCH

Uczniowie nabywają umiejętności w zakresie produkcji roślin, pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów. Tworzą rabaty kwiatowe i szkółki roślin. Uczą się obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w ogrodnictwie. Zajęcia praktyczne odbywają się pod opieką nauczyciela na warsztatach szkolnych. Młodzież świadczy usługi ogrodnicze dla mieszkańców i instytucji Gdańska.

FOTOGRAF 343101

AUD. 02 REJESTRACJA I OBRÓBKA OBRAZU

Fotograf jest osobą, która zawodowo zajmuje się wykonywaniem wszelkiego rodzaju zdjęć, do jego zajęć należą także ich wywoływaniem oraz obróbka. W tym zawodzie wykonuje się mi. zdjęcia:

do dokumentów (legitymacyjne, paszportowe, do dowodu osobistego, do prawa jazdy),
okolicznościowe (śluby, chrzciny, komunie, fotografie szkolne),
portretowe,
reklamowe,
reportażowe. 

SPRZEDAWCA 522301

HAN.01. PROWADZENIE SPRZEDAŻY

Sprzedawca to osoba, której praca polega na profesjonalnej obsłudze klienta zgodnie ze standardami danej firmy. Wykonuje czynności zawodowe w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach), hurtowej lub w sklepach internetowych. Obsługuje nabywców w punktach sprzedaży metodą tradycyjną, samoobsługową, preselekcji. Może prowadzić sprzedaż na odległość (wysyłkową), np. z wykorzystaniem internetu, telefonu. Do obowiązków sprzedawcy należy również przyjmowanie dostaw, sprawdzenie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, przygotowywanie towarów do sprzedaży (rozpakowanie, sortowanie, oznaczanie itp.) oraz wykonywanie prac związanych z realizacją transakcji kupna i sprzedaży. Sprzedawca informuje nabywcę o właściwościach i walorach sprzedawanych towarów, na życzenie klienta pomaga w jego wyborze, realizuje zamówienie składane przez nabywcę, inkasuje należności za sprzedane towary, dba o czystość i estetykę miejsca sprzedaży.

PRACOWNIK POMOCNICZY KRAWCA 

MOD.07. Wykonywanie prostych wyrobów odzieżowych

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy krawca powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOD.07. Wykonywanie prostych wyrobów odzieżowych:
1) wykonywania prac pomocniczych związanych z organizacją stanowiska pracy i obsługą klientów w zakładzie krawieckim;
2) przygotowywania materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich do wyrobów odzieżowych w zakresie niezbędnym do wykonania pomocniczych prac krawca;
3) wykonywania czynności związanych z wytwarzaniem i wykończaniem prostych wyrobów odzieżowych i bieliźnianych;
4) wykonywania czynności związanych z naprawą i przeróbką prostych wyrobów odzieżowych.

SZKOŁA OFERUJE

Naukę dostosowaną do możliwości indywidualnych ucznia, specjalistyczną pomoc, zajęcia rewalidacyjne, logopedię, rehabilitację, terapię biofeedback, metodę Tomatisa, udział w projektach finansowanych ze środków UE, zielone szkoły, lekcjemuzealne, obozy sportowe, wycieczki krajowe i zagraniczne (coroczne wyjazdy do Warszawy i Rzymu), szkolenia z udzielania pomocy przedmedycznej, uczestnictwo w Klubie Kibica Osób Niepełnosprawnych, możliwość zakwaterowania w Bursie, obiady dla chętnych, stypendia.