Rada Rodziców - Zespół Szkół Specjalnych nr 2 (Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2 im. św.Matki Teresy z Kalkuty, Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 20 im. św.Matki Teresy z Kalkuty)

Apel rodziców uczniów ZSS nr 2 w Gdańsu w sprawie umożliwienia wydłużenia etapu edukacyjnego o 1 rok spowodowany pandemią COViD 19... do MEiN 

Link do artykułu:

Rodzice uczniów z niepełnosprawnościami proszą ministra edukacji o dodatkowy rok nauki dla swoich dzieci - dowiaduje się reporter Radia ZET Maciej Bąk.

powrót do góry