KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

PRACOWNIK POMOCNICZY GASTRONOMII 941203

HGT.04 – WYKONYWANIE PRAC POMOCNICZYCH W OBIEKTACH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI GASTRONOMICZNE

 

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ 911205

HGT.05 – WYKONYWANIE PRAC POMOCNICZYCH W OBIEKTACH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE

 

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH 732305

PGF.03 – REALIZACJA PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

 

OGRODNIK 611303

OGR.02 – ZAKŁADANIE I PROWADZENIE UPRAW OGRODNICZYCH

 

FOTOGRAF 343101

AUD. 02 REJESTRACJA I OBRÓBKA OBRAZU

 

SPRZEDAWCA 522301

HAN.01. PROWADZENIE SPRZEDAŻY

 

PRACOWNIK POMOCNICZY KRAWCA 

MOD.07. Wykonywanie prostych wyrobów odzieżowych