Dyżur Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

Dyżur dla uczniów naszego zespołu szkół i ich rodziców z ramienia PPP nr 1 w Gdańsku pełni P. Grażyna Pawłowska we wtorki i piątki w godz. 8:00-10:00. Nr telefonu 697 785 596